رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امضای قرارداد با عربستان برای تهیه مچ‌بندهای الکترونیکی حفاظتی و امنیتی را با قطعیت تکذیب می کنم

رئیس سازمان حج و زیارت: امضای قرارداد با عربستان برای تهیه مچ‌بندهای الکترونیکی حفاظتی و امنیتی را با قطعیت تکذیب می کنم / این مچ‌بندها طرح ایران است و هیچ ارتباطی با عربستان ندارد

رئیس سازمان حج و زیارت:
امضای قرارداد با عربستان برای تهیه مچ‌بندهای الکترونیکی حفاظتی و امنیتی را با قطعیت تکذیب می کنم / این مچ‌بندها طرح ایران است و هیچ ارتباطی با عربستان ندارد