رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شعار انتخاباتی دکتر حسن روحانی

شعار انتخاباتی دکتر حسن روحانی در تبلیغات رسمی انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد: “آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت”

شعار انتخاباتی دکتر حسن روحانی در تبلیغات رسمی انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد:

“آزادی و امنیت، آرامش و پیشرفت”