رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خانواده مرحوم هادی نوروزی به دیدار وزیر ورزش رفتند

خانواده مرحوم هادی نوروزی به دیدار وزیر ورزش رفتند و سلطانى فر در پى اتفاقات رخ داده در شب جشن قهرمانى پرسپوليس، از آنها دلجويى كرد.

خانواده مرحوم هادی نوروزی به دیدار وزیر ورزش رفتند و سلطانى فر در پى اتفاقات رخ داده در شب جشن قهرمانى پرسپوليس، از آنها دلجويى كرد.


جدیدترین خبرها