رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه فدراسیون فوتبال

‍ ❌ اطلاعیه فدراسیون فوتبال: «شیوا امینی سال ٢٠٠٩ عضو تیم ملی بود و به ويتنام اعزام شد. آخرين حضورش در فوتسال، باشگاه متين ورامين بود که سال ١٣٨٩مصدوم شد و از آن سال، هرگز عضو تيم ملی نبوده كه موضوع عدم رعايت حجاب در سفر شخصی، دليلی برای حذف او باشد.»

‍ ❌ اطلاعیه فدراسیون فوتبال:
«شیوا امینی سال ٢٠٠٩ عضو تیم ملی بود و به ويتنام اعزام شد. آخرين حضورش در فوتسال، باشگاه متين ورامين بود که سال ١٣٨٩مصدوم شد و از آن سال، هرگز عضو تيم ملی نبوده كه موضوع عدم رعايت حجاب در سفر شخصی، دليلی برای حذف او باشد.»