رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هندوانه هم دارای جنسیت است!

شاید بنظرتان عجیب باشد اما هندوانه هم دارای جنسیت است : هندوانه نر کشیده تر است و آب بیشتر دارد در حالیکه هندوانه ماده دایره‌ای شکل و شیرین تر است!

شاید بنظرتان عجیب باشد

اما هندوانه هم دارای جنسیت است : هندوانه نر کشیده تر است و آب بیشتر دارد در حالیکه هندوانه ماده دایره‌ای شکل و شیرین تر است!


جدیدترین خبرها