رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غلامرضا کاظمی،کارشناس مدیریت شهری؛ آلودگی هوا بیشترازاینکه شعار بخواهد،مدیریت می‌خواهد

غلامرضا کاظمی،کارشناس مدیریت شهری؛ آلودگی هوا بیشترازاینکه شعار بخواهد،مدیریت می‌خواهد|در ۱۲سال گذشته آلودگی هوا راهم سیاسی کردند|حفظ جان مردم ازهرکار سیاسی مهم‌تر است|باید کریدور هوا تهران رازنده کرد

غلامرضا کاظمی،کارشناس مدیریت شهری؛ آلودگی هوا بیشترازاینکه شعار بخواهد،مدیریت می‌خواهد|در ۱۲سال گذشته آلودگی هوا راهم سیاسی کردند|حفظ جان مردم ازهرکار سیاسی مهم‌تر است|باید کریدور هوا تهران رازنده کرد


جدیدترین خبرها