رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


قالیباف شورای نظارت اعتراض دارم و اعتراض خواهم کرد.

قالیباف لحظاتی بعد از پایان مناظره در گفت و‌گو با خبرنگار حاضر گفت که به شورای نظارت اعتراض دارم و اعتراض خواهم کرد.

قالیباف لحظاتی بعد از پایان مناظره در گفت و‌گو با خبرنگار حاضر گفت که به شورای نظارت اعتراض دارم و اعتراض خواهم کرد.