رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مهلت ۲۴ساعته کاندیداها برای اعتراض به مناظره

❌مهلت ۲۴ساعته کاندیداها برای اعتراض به مناظره ?قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات: علاوه بر دو مناظره دیگر نامزدها، نمایندگان نامزدها نیز با هم سه مناظره خواهند داشت ?هر نامزدی که درباره مناظره امروز اعتراض دارد باید ظرف ۲۴ ساعت مکتوب به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ارائه کند

❌مهلت ۲۴ساعته کاندیداها برای اعتراض به مناظره

?قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات: علاوه بر دو مناظره دیگر نامزدها، نمایندگان نامزدها نیز با هم سه مناظره خواهند داشت
?هر نامزدی که درباره مناظره امروز اعتراض دارد باید ظرف ۲۴ ساعت مکتوب به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ارائه کند