رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش بقایی به مناظره امروز

واکنش بقایی به مناظره امروز: جهانگیری به لطف بعضیها شانس آورد،اگر درمناظره امروزبودیم مجبوربود درباره وام بانک توسعه صادرات وبلاروس توضیح دهد وادعای مبارزه با فساد یادش برود

واکنش بقایی به مناظره امروز: جهانگیری به لطف بعضیها شانس آورد،اگر درمناظره امروزبودیم مجبوربود درباره وام بانک توسعه صادرات وبلاروس توضیح دهد وادعای مبارزه با فساد یادش برود