رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش خاتمی به مناظره دیشب

و به او اسحاق را بخشیدیم! صفحه اینستاگرام خاتمی هم در واکنش به مناظره دیشب این تصویر را پست کرده

و به او اسحاق را بخشیدیم!

صفحه اینستاگرام خاتمی هم در واکنش به مناظره دیشب این تصویر را پست کرده