رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعيد كريميان مدير گروه جم تي وي در دفتر كار خود در تركيه با گلوله ترور شد

برخی منابع خبری می گویند: سعيد كريميان مدير گروه جم تي وي ساعتی قبل در دفتر كار خود در تركيه با گلوله ترور شد / هنوز فرد يا گروهي مسئوليت اين ترور را بر عهده نگرفته است

برخی منابع خبری می گویند: سعيد كريميان مدير گروه جم تي وي ساعتی قبل در دفتر كار خود در تركيه با گلوله ترور شد / هنوز فرد يا گروهي مسئوليت اين ترور را بر عهده نگرفته است