رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بریتانیا؛ آتش‌نشان‌ها در حال تلاش برای خارج کردن پسر بچه ۱۴ ماهه‌

شهر کورنوال، بریتانیا؛ آتش‌نشان‌ها در حال تلاش برای خارج کردن پسر بچه ۱۴ ماهه‌ای هستند که در ماشین را از داخل قفل کرده است

شهر کورنوال، بریتانیا؛ آتش‌نشان‌ها در حال تلاش برای خارج کردن پسر بچه ۱۴ ماهه‌ای هستند که در ماشین را از داخل قفل کرده است