رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسحاق جهانگیری در مناظره دوم و سوم جدی‌تر حاضر می شوم

اسحاق جهانگیری با انتشار پستی در صفحه توییتر خود نوشت: در مناظره دوم و سوم جدی‌تر حاضر می شوم

اسحاق جهانگیری با انتشار پستی در صفحه توییتر خود نوشت: در مناظره دوم و سوم جدی‌تر حاضر می شوم