رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


باز شدن مرز آمریکا و مکزیک فقط برای ۳دقیقه

باز شدن مرز آمریکا و مکزیک فقط برای ۳دقیقه بخشی از حصار مرزی بین دوکشور آمریکا و مکزیک برای دیدار افراد باخانواده وبستگان خود به مدت سه دقیقه باز شد/رویترز

باز شدن مرز آمریکا و مکزیک فقط برای ۳دقیقه

بخشی از حصار مرزی بین دوکشور آمریکا و مکزیک برای دیدار افراد باخانواده وبستگان خود به مدت سه دقیقه باز شد/رویترز


جدیدترین خبرها