رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیشنهاد رییس جمهور اتریش برای مقابله با اسلام هراسی

پیشنهاد رییس جمهور اتریش برای مقابله با اسلام هراسی رئیس جمهور اتریش از زنان مسلمان و غیرمسلمان خواست برای مقابله با اسلام‌هراسی روسری بپوشند.

پیشنهاد رییس جمهور اتریش برای مقابله با اسلام هراسی

رئیس جمهور اتریش از زنان مسلمان و غیرمسلمان خواست برای مقابله با اسلام‌هراسی روسری بپوشند.