رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمله پلیس و ماموران لباس شخصی با گاز اشک‌آور و گلوله های لاستیکی به تجمع کنندگان روز کارگر در استانبول

حمله پلیس و ماموران لباس شخصی با گاز اشک‌آور و گلوله های لاستیکی به کسانی که در روز جهانی کارگر در استانبول تجمع کرده بودند. -بیش از دویست نفر بازداشت شدند.

حمله پلیس و ماموران لباس شخصی با گاز اشک‌آور و گلوله های لاستیکی به کسانی که در روز جهانی کارگر در استانبول تجمع کرده بودند.

-بیش از دویست نفر بازداشت شدند.


جدیدترین خبرها