رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه دختری ۶ ساله به مسئولان یک باغ وحش

نامه دختری ۶ ساله به مسئولان یک باغ وحش: باغ وحش شما یه زندانه. قفس‌ها اونقدر کوچکند که ببر گریه می‌کنه. من از تماشا کردن اونا متنفرم.

نامه دختری ۶ ساله به مسئولان یک باغ وحش:
باغ وحش شما یه زندانه.
قفس‌ها اونقدر کوچکند که ببر گریه می‌کنه.
من از تماشا کردن اونا متنفرم.