رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعتراض ستاد انتخاباتی حسن روحانی به كميته تبليغات صداوسيما پذيرفته شد

اعتراض ستاد انتخاباتی حسن روحانی به كميته تبليغات صداوسيما پذيرفته شد در مناظره دوم به روحانی وقت اضافه ای داده می شود تا جواب اظهارات قاليباف داده شود

اعتراض ستاد انتخاباتی حسن روحانی به كميته تبليغات صداوسيما پذيرفته شد

در مناظره دوم به روحانی وقت اضافه ای داده می شود تا جواب اظهارات قاليباف داده شود