رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گردشگران فرانسوى حال و هوای راننده را عوض کردند!

امروز این گردشگران فرانسوى وقتى فهميدند ديروزيک اتوبوس گردشگرى چپ كرده، به راننده گفتند جایی نگه داره تا ورزش كنند و راننده سرحال بياد! در تصادف اتوبوس گردشگران آلمانی ۲نفر کشته و ۱۷ نفر مجروح شدند

امروز این گردشگران فرانسوى وقتى فهميدند ديروزيک اتوبوس گردشگرى چپ كرده، به راننده گفتند جایی نگه داره تا ورزش كنند و راننده سرحال بياد!

در تصادف اتوبوس گردشگران آلمانی ۲نفر کشته و ۱۷ نفر مجروح شدند