رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


طبیعت به داد خود رسید و به امید انسان ها نماند!

طبیعت به داد خود رسید و به امید انسان ها نماند! پژوهشگران به تازگی کرم های پلاستیک خوار کشف کرده‌اند که با جویدن و تجزیه زباله‌های پلاستیکی، به پاکیزگی محیط زیست کمک می کنند!

طبیعت به داد خود رسید و به امید انسان ها نماند!

پژوهشگران به تازگی کرم های پلاستیک خوار کشف کرده‌اند که با جویدن و تجزیه زباله‌های پلاستیکی، به پاکیزگی محیط زیست کمک می کنند!