رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وحشت ساکنان ساختمان مسکونی در تهران پس از ورود تمساح

وحشت ساکنان ساختمان مسکونی در تهران پس از ورود تمساح/ این تمساح به ایستگاه آتش نشانی منتقل وسپس به پارک پردیسان تحویل داده شد.

وحشت ساکنان ساختمان مسکونی در تهران پس از ورود تمساح/ این تمساح به ایستگاه آتش نشانی منتقل وسپس به پارک پردیسان تحویل داده شد.