رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معلمی در آمریکا برای اینکه به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی خود، معنای نژادها را یاد دهد، اینگونه دست به ابتکار زد!

معلمی در آمریکا برای اینکه به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی خود، معنای نژادها را یاد دهد، اینگونه دست به ابتکار زد! رنگ پوست‌ها شاید متفاوت باشند اما درون همهٔ ما شبیه هم است

معلمی در آمریکا برای اینکه به دانش‌آموزان پیش‌دبستانی خود، معنای نژادها را یاد دهد، اینگونه دست به ابتکار زد!

رنگ پوست‌ها شاید متفاوت باشند

اما درون همهٔ ما شبیه هم است