رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سخنان تازه بادامچیان (موتلفه):

سخنان تازه بادامچیان (موتلفه): مردم ما نسبت به‌ سال ٩٢ آگاه‌تر شده‌اند و می‌دانند که به چه کسی باید رأی بدهند و آن مردمی که با کیک و ساندیس پای صندوق رأی می‌کشاندیم دیگر نیستند یا دوره‌شان تمام شده!

سخنان تازه بادامچیان (موتلفه):

مردم ما نسبت به‌ سال ٩٢ آگاه‌تر شده‌اند و می‌دانند که به چه کسی باید رأی بدهند و آن مردمی که با کیک و ساندیس پای صندوق رأی می‌کشاندیم دیگر نیستند یا دوره‌شان تمام شده!


جدیدترین خبرها