رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روبوت دونده

این روبوت دونده برای حفظ تعادل نیازی به کامپیوتر یا حسگر ندارد. یک سامانه داخلی این کار را انجام می‌دهد.

این روبوت دونده برای حفظ تعادل نیازی به کامپیوتر یا حسگر ندارد. یک سامانه داخلی این کار را انجام می‌دهد.