رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت انفجار انتحاری امروز صبح در کابل را برعهده گرفت

گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت انفجار انتحاری امروز صبح در کابل را برعهده گرفت و مدعی شد در این انفجار ۸ نظامی آمریکایی کشته شده اند

گروه دولت اسلامی (داعش) مسئولیت انفجار انتحاری امروز صبح در کابل را برعهده گرفت و مدعی شد در این انفجار ۸ نظامی آمریکایی کشته شده اند