رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محمدرضا گلزار با گریم جانی دپ در دزدان دریایی کارائیب

به تازگی عکسی از محمدرضا گلزار با گریم جانی دپ در دزدان دریایی کارائیب منتشر شده است. طراحی این گریم را بابک اسکندری انجام داده است.

به تازگی عکسی از محمدرضا گلزار با گریم جانی دپ در دزدان دریایی کارائیب منتشر شده است. طراحی این گریم را بابک اسکندری انجام داده است.