رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اولین هواپیمای مسافربری بومی چین رسما وارد جنگ با بوئینگ و ایرباس شد

چین با به پرواز درآوردن اولین هواپیمای مسافربری بومی خود رسما وارد جنگ با بوئینگ و ایرباس شد

چین با به پرواز درآوردن اولین هواپیمای مسافربری بومی خود رسما وارد جنگ با بوئینگ و ایرباس شد