رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اسامی دانش‌آموزان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در تهران

اسامی دانش‌آموزان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در تهران آنوشا رحیمی، فاطمه امینی، غزاله حیدری، بهار ارمغان، محدثه فلاحی، پریسا مشکینی، هستی ظریف‌بابایی، ریحانه علیزاده، فاطمه خالقی، ستایش ثقفی و محدثه باصری برخی از مصدومان این حادثه هستند. این حادثه خوشبختانه فوتی نداشته و مصدومان به بیمارستان‌های امام خمینی(ره) و شریعتی منتقل شده‌اند

اسامی دانش‌آموزان مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس در تهران

آنوشا رحیمی، فاطمه امینی، غزاله حیدری، بهار ارمغان، محدثه فلاحی، پریسا مشکینی، هستی ظریف‌بابایی، ریحانه علیزاده، فاطمه خالقی، ستایش ثقفی و محدثه باصری برخی از مصدومان این حادثه هستند.

این حادثه خوشبختانه فوتی نداشته و مصدومان به بیمارستان‌های امام خمینی(ره) و شریعتی منتقل شده‌اند