رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیانیه رسمی علمای اهل سنت خراسان شمالی در حمایت از رئیسی منتشر شد

بیانیه رسمی علمای اهل سنت خراسان شمالی در حمایت از رئیسی منتشر شد

بیانیه رسمی علمای اهل سنت خراسان شمالی در حمایت از رئیسی منتشر شد