رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رابرت گارد: سپاه پاسداران نقش مهمی در جنگ با داعش دارد

رابرت گارد، ژنرال بازنشسته آمریکایی : سپاه پاسداران نقش مهمی در جنگ با داعش دارد/باید با سپاه همکاری کنیم.

رابرت گارد، ژنرال بازنشسته آمریکایی :

سپاه پاسداران نقش مهمی در جنگ با داعش دارد/باید با سپاه همکاری کنیم.