رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نخستین سفر ماکرون به آلمان

نخستین سفر خارجی امانوئل ماکرون رییس جمهور جدید فرانسه به برلین و دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان

نخستین سفر خارجی امانوئل ماکرون رییس جمهور جدید فرانسه به برلین و دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان