رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ورود رئیسی و قالیباف به مصلی

ورود رئیسی و قالیباف به مصلی خبرگزاری فارس می گوید: خطوط تلفن همراه و اینترنت در محدوده مصلی تهران با مشکل مواجه شده و خبرنگاران در ارسال اخبار و تصاویر اجتماع عظیم بیش از ۲۰۰ هزار نفری مردم تهران با محدودیت مواجه هستند

ورود رئیسی و قالیباف به مصلی

خبرگزاری فارس می گوید: خطوط تلفن همراه و اینترنت در محدوده مصلی تهران با مشکل مواجه شده و خبرنگاران در ارسال اخبار و تصاویر اجتماع عظیم بیش از ۲۰۰ هزار نفری مردم تهران با محدودیت مواجه هستند