رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هفتادمين دوره جشنواره فيلم كَن تا ساعاتى ديگر افتتاح مى شود

هفتادمين دوره جشنواره فيلم كَن تا ساعاتى ديگر افتتاح مى شود پدرو آلمودووار رياست هيأت داوران اين دوره را برعهده دار

هفتادمين دوره جشنواره فيلم كَن تا ساعاتى ديگر افتتاح مى شود

پدرو آلمودووار رياست هيأت داوران اين دوره را برعهده دار