رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تصاویری از تجمع حامیان رئیسی در میدان شهدا مشهد

تصاویری از تجمع حامیان رئیسی در میدان شهدا مشهد/ هنوز مراسم آغاز نشده

تصاویری از تجمع حامیان رئیسی در میدان شهدا مشهد/ هنوز مراسم آغاز نشده