رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اطلاعیه مهم باشگاه استقلال برای دیدار با العین

اطلاعیه مهم باشگاه استقلال برای دیدار با العین باشگاه استقلال از كليه هواداران عزيز و گرامي خود تقاضا دارد براي جلوگيري از محروميت و پرداخت جرايم بيشتر، اين نكات را مد نظر قرار دهند: ١- از انداختن هرگونه نور ليزر به داخل زمين، به طور جد خودداري كنند. ٢- از پرتاب هرگونه مواد محترقه، بطري […]

اطلاعیه مهم باشگاه استقلال برای دیدار با العین

باشگاه استقلال از كليه هواداران عزيز و گرامي خود تقاضا دارد براي جلوگيري از محروميت و پرداخت جرايم بيشتر، اين نكات را مد نظر قرار دهند:

١- از انداختن هرگونه نور ليزر به داخل زمين، به طور جد خودداري كنند.
٢- از پرتاب هرگونه مواد محترقه، بطري آب و اشياء ممنوعه، خودداري شود.
٣- براي مسابقه دوشنبه شب فقط به تشويق تيم محبوب خود پرداخته و از سردادن هرگونه شعاري كه بي احترامي به تيم حريف و يا تيم داوري باشد، پرهيز نمايند.

ترديدي نيست كه هواداران عزيز و فهيم استقلال خود به اين نكات به خوبي واقف بوده و اقدامي نمي كنند كه به زيان تيم محبوبشان تمام شود و اگر كسي در لباس هوادار استقلال قصد انجام چنين كارهايي داشت، او را به ماموران انتظامي مستقر در ورزشگاه معرفي مي نمايند.