رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صفحه رسمی فیفا، گل زیبای سلمان بحرانی بازیکن استقلال خوزستان به الفتح عربستان در لیگ قهرمانان آسیا را منتشر کرده است

صفحه رسمی فیفا، گل زیبای سلمان بحرانی بازیکن استقلال خوزستان به الفتح عربستان در لیگ قهرمانان آسیا را منتشر کرده است و از آن به عنوان یکی از زیباترین گل ها یاد کرده است.

صفحه رسمی فیفا، گل زیبای سلمان بحرانی بازیکن استقلال خوزستان به الفتح عربستان در لیگ قهرمانان آسیا را منتشر کرده است و از آن به عنوان یکی از زیباترین گل ها یاد کرده است.