رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


این روزها این بندگان خدا هر چقدر خیابان و پیاده رو را جارو می کنند، باز ملت کاغذهای تبلیغاتی را می ریزن زمین

این روزها این بندگان خدا هر چقدر خیابان و پیاده رو را جارو می کنند، باز ملت کاغذهای تبلیغاتی را می ریزن زمین… خیلی سخته دو قدم برین ظرف زباله بندازین؟

این روزها این بندگان خدا هر چقدر خیابان و پیاده رو را جارو می کنند، باز ملت کاغذهای تبلیغاتی را می ریزن زمین… خیلی سخته دو قدم برین ظرف زباله بندازین؟


جدیدترین خبرها