رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک روزنامه‌نگار ترکيه اي در برنامه زنده تلويزيوني پرچم اسرائیل را به آتش کشيد

ویدیو: یک روزنامه‌نگار ترکيه اي در برنامه زنده تلويزيوني پرچم اسرائیل را به آتش کشيد و تصاوير نخست وزير اسرائیل و رئيس جمهور آمريکا را پاره کرد

ویدیو: یک روزنامه‌نگار ترکيه اي در برنامه زنده تلويزيوني پرچم اسرائیل را به آتش کشيد و تصاوير نخست وزير اسرائیل و رئيس جمهور آمريکا را پاره کرد