رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دویچه وله : پارلمان اتریش ممنوعیت برقع (پوشش کامل صورت) را تصویب کرد.

دویچه وله : پارلمان اتریش ممنوعیت برقع (پوشش کامل صورت) را تصویب کرد.

دویچه وله : پارلمان اتریش ممنوعیت برقع (پوشش کامل صورت) را تصویب کرد.