رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش دمای پایتخت طی دو روز آینده

افزایش دمای پایتخت طی دو روز آینده هواشناسی استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد دمای هوای پایتخت طی ۴۸ ساعت آینده پنج درجه افزایش می یابد بیشینه و کمینه دمای هوای پایتخت در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به ترتیب (۱۸، ۳۰)، (۲۰،۳۳) و (۲۲، ۳۵) درجه سانتیگراد پیش بینی می شود

افزایش دمای پایتخت طی دو روز آینده

هواشناسی استان تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد دمای هوای پایتخت طی ۴۸ ساعت آینده پنج درجه افزایش می یابد

بیشینه و کمینه دمای هوای پایتخت در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه به ترتیب (۱۸، ۳۰)، (۲۰،۳۳) و (۲۲، ۳۵) درجه سانتیگراد پیش بینی می شود