رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به وزیر فرهنگ اسرائیل

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به وزیر فرهنگ اسرائیل که در جشنواره کن لباسی پوشید تا قدس را «پایتخت اسرائیل» نشان دهد

واکنش کاربران شبکه های اجتماعی به وزیر فرهنگ اسرائیل که در جشنواره کن لباسی پوشید تا قدس را «پایتخت اسرائیل» نشان دهد