رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


جریمه سنگین برای فریب داور

جریمه سنگین برای فریب داور بازیکنان حاضر در فوتبال انگلیس از فصل بعد در صورت فریب داور با دو جلسه محرومیت مواجه خواهند شد.

جریمه سنگین برای فریب داور

بازیکنان حاضر در فوتبال انگلیس از فصل بعد در صورت فریب داور با دو جلسه محرومیت مواجه خواهند شد.