رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صندوق‌های رای در زندان / زندانیان سیاسی و انفرادی هم رای می‌دهند

صندوق‌های رای در زندان / زندانیان سیاسی و انفرادی هم رای می‌دهند اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: ?مانند سال های گذشته در همه زندان های کشور انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس برگزار می شود و آن دسته از زندانیانی که شناسنامه به […]

صندوق‌های رای در زندان / زندانیان سیاسی و انفرادی هم رای می‌دهند

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور:

?مانند سال های گذشته در همه زندان های کشور انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی و میاندوره ای مجلس برگزار می شود و آن دسته از زندانیانی که شناسنامه به همراه دارند در یک محیط آزاد می توانند رای بدهند.

?با وجود اینکه ملاقات ها در زمان خاصی انجام می شود اما به زندانیان این اجازه داده شده تا با خانواده هایشان ارتباط بگیرند و آنها شناسنامه زندانی را با خود به زندان بیاورند.

?در پاسخ به اینکه (آیا زندانیان سیاسی یا انفرادی هم حق رای دارند) هیچ تفاوتی بین زندانیان نیست و هر زندانی در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به شرط داشتن شناسنامه می تواند رای بدهد