رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فدریکا موگرینی:انتخابات ایران را به دقت دنبال می‌کنیم

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا: انتخابات ایران را به دقت دنبال می‌کنیم، زیرا ایران بازیگری مهم در منطقه است.

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

انتخابات ایران را به دقت دنبال می‌کنیم، زیرا ایران بازیگری مهم در منطقه است.