رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بله آقای رییس‌جمهور!

نهمین قسمت از سیاسی‌ترین سریال طنز انتخابات: بله آقای رییس‌جمهور! اولین فیلم انتخاباتی رییس‌جمهور مرتضی درخشان این قسمت با حضور تتلو، وحید خزاعی و اسنوپ داگ

نهمین قسمت از سیاسی‌ترین سریال طنز انتخابات:
بله آقای رییس‌جمهور!

اولین فیلم انتخاباتی رییس‌جمهور مرتضی درخشان
این قسمت با حضور تتلو، وحید خزاعی و اسنوپ داگ