رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


در نسخه جدید تلگرام برای اندروید

در نسخه جدید تلگرام برای اندروید، در هنگام فوروارد برای چند نفر، میتوانید متنی همراه با آن پیام ارسال کنید

در نسخه جدید تلگرام برای اندروید، در هنگام فوروارد برای چند نفر، میتوانید متنی همراه با آن پیام ارسال کنید