رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر کشور رای خود را به صندوق انداخت

وزیر کشور رای خود را به صندوق انداخت دکتر رحمانی فضلی در شعبه اخذ رای مستقر در وزارت کشور حاضر شد و رای خود را به صندوق انداخت. پوشش لحظه به لحظه انتخابات

وزیر کشور رای خود را به صندوق انداخت
دکتر رحمانی فضلی در شعبه اخذ رای مستقر در وزارت کشور حاضر شد و رای خود را به صندوق انداخت.

پوشش لحظه به لحظه انتخابات