رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پایان مهلت رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر و روستا

پایان مهلت رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر و روستا/ از کسانی که در شعبه‌های اخذ رای حضور دارند تا ساعت ۲۴ رای‌گیری می‌شود پوشش لحظه به لحظه انتخابات:

پایان مهلت رای‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر و روستا/ از کسانی که در شعبه‌های اخذ رای حضور دارند تا ساعت ۲۴ رای‌گیری می‌شود

پوشش لحظه به لحظه انتخابات: