رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یک عملیات دیگر همزمان با سفر ترامپ به اسرائیل

یک عملیات دیگر همزمان با سفر ترامپ به اسرائیل زخمی شدن پلیس اسرائیلی توسط یک فلسطینی در نتانیا / عامل عملیات به ضرب گلوله کشته شد

یک عملیات دیگر همزمان با سفر ترامپ به اسرائیل

زخمی شدن پلیس اسرائیلی توسط یک فلسطینی در نتانیا / عامل عملیات به ضرب گلوله کشته شد