رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


یافته های جالب در بازرسی سرزده پلیس در زندان مکزیک

طی بازرسی سرزده پلیس در زندان مکزیک،از این زندان ۱۰۰ تلویزیون،۲ کیسه ماریجوانا،۲ طاووس،۱۰۰ جوجه خروس و… ۲۵ زن یافته شد!

طی بازرسی سرزده پلیس در زندان مکزیک،از این زندان ۱۰۰ تلویزیون،۲ کیسه ماریجوانا،۲ طاووس،۱۰۰ جوجه خروس و… ۲۵ زن یافته شد!